Kortikosteroidi posledice

Inflamatorne promene u astmi i alergijskom rinitisu su veoma kompleksne, a nastaju kao rezultat dejstva velikog broja ćelija i medijatora. Nakon mnogobrojnih istraživanja i debata, jasno je da ove ćelije i medijatori međusobno interreaguju i dovode do hroničnih inflamatornih promena u disajnim putevima. Dakle, nastanak inflamacije je vrlo složen, a inhibitor samo jednog mehanizma nije uvek dovoljan u tretmanu ovih bolesti, pogotovu kada postoje istovremeno. Logično je da su neophodni višestruki terapijski pristupi za dobru kontrolu bolesti.

Kortikosteroidi posledice

kortikosteroidi posledice

Media:

kortikosteroidi posledicekortikosteroidi posledicekortikosteroidi posledicekortikosteroidi posledice

http://buy-steroids.org